Цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ ба хүүхдийн хоол шим тэжээл сургалт семинар


6-р сар. 29, 2018, 3:53 a.m.

ҮТС-ийн Шим тэжээл судлалын төв болон Нийслэлийн Боловсролын Газар хамтран “Цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл ба хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн тулгамдсан асуудал” сэдэвт сургалт семинарыг 6-р сарын 20-ны өдрөөс 21-ний өдрүүдэд хамтран зохион байгууллаа.

Семинарт Солонгос улсын “Хүүхдийн Хоол Үйлдвэрлэл, Шим Тэжээлийн Менежментийн Нэгдсэн Төв”-ийн дарга, доктор  Пак Хэ Гён “Солонгосын цэцэрлэгийн хоолны систем, бага насны хүүхдийн хооллох зуршил ба аюулгүй байдлын менежмент” сэдвээр илтгэл тавьж, өөрийн оронд нэвтрүүлсэн туршлагаа хуваалцаж, оролцогчдын асуултанд хариулав. Мөн ШУТИС, ҮТС-ийн эрдэмтэн нарийн бичиг М.Пүрэвжав “Бага насны хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн онцлог, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр илтгэл тавилаа.

Пак Хэ Гён докторын тавьсан илтгэлээс онцлох ишлэлүүдийг хүргэж байна.

  1. Дэлхий нийтээр Халдварын бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй бөгөөд эдгээрээс хамгийн үр дүнтэй арга бол бага наснаас (цэцэрлэг)шим тэжээллэг, аюулгүй хоол хүнсээр хангаж, зөв хооллохдадалтай болгох нь ирээдүйн эрүүл иргэн бий болох үндэс суурь болдгийг судалгааны үр дүнгүүд харуулсаар байна. Иймээс “Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, шим тэжээлийн менежментийн төв”-ийг Солонгос улсад 2010 оноос эхлэн дүүрэг бүрд байгуулж, хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн чиглэлээр мэргэшсэн хоолзүйчийн баг ажилласан.
  2. Төвийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь хүүхэд, эцэг эх, багш, хоолны газрын ажилчдад зориулсан шим тэжээл, эрүүл ахуйн сургалтын материал бэлтгэх, сургалт явуулах, хүүхдийн хоолны цэс төлөвлөх, хоол хийх аргачлал боловсруулах ажлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ цэцэрлэгийн хоолны газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил аргазүйгээр хангах зэрэг болно.....

Тус сургалт семинарт БСШУСЯам, Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Дүүргүүдийн Засаг Даргын Тамгын Газрын Хүнс, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээ болон сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан дарга, мэргэжилтнүүд, УБ хотын төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч зэрэг нийт 270 хүн хамрагдсан бөгөөд цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлийн олон улсын туршлагын талаар мэдээлэл олгосон үр дүнтэй арга хэмжээ болж өндөрлөлөө. Семинарт оролцсон төлөөлөгч нар цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, шим тэжээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэй боловсон хүчин дутмаг байгаад анхаарал хандуулах, бага насны хүүхдэд шим тэжээлийн боловсрол олгох хөтөлбөр боловсруулах, багш боловсон хүчнийг чадавхижуулах зэрэг асуудлаар хамтран ажиллахаар тохиролцов.

Семинарт идэвхтэй оролцож, санал бодлоо хуваалцсан та бүхэндээ талархал илэрхийлье.

ШИМ ТЭЖЭЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ