• Сургууль

  Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Барилга замын машин төхөөрөмж

  Хөтөлбөрийн индекс - 073211

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга