• Сургууль

  Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Усан хангамж, ариутгах татуургын инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 073201

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1999

Улс орныхоо хөгжлийг хангах, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй судалгаа, төсөл боловсруулах судлаач, инновац бий болгох мэдлэг, ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Төгсөгч нь УХУЦ-ийн зураг төсөл, угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг салбарт инженерээр дадлагажсан байна. Төгсөгч нь мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох, ахисан түвшний боловсрол эзэмшихийг зорьдог болсон байна. Төгсөгч нь салбартаа хэрэгжиж байгаа төслийг удирдан төлөвлөж, хэрэгжүүлж чаддаг болсон байна. Төгсөгч нь ажлын байранд, мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ мэргэжлийн болон ёс суртахууны хувьд манлайлагч болсон байна.

 1. Математик, физик бусад суурь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшиж, инженерийн чиглэлийн асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэх чадвартай болсон байх болно.
 2. Ус цэвэрлэгээ, дулаан техник ба дулаан шилжилт, материалын бүтэц, хий шингэн, хөрс, барилга хот төлөвлөлт, техник, зураг зүйн онолын суурь мэдлэг эзэмшиж, инженерийн чиглэлийн асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэх чадвартай болсон байх болно.
 3. УХАТ мэргэжлийн инженерийн түвшний мэдлэг эзэмшиж, инженерийн чиглэлийн асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэх чадвартай болсон байх болно.
 4. Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай болсон байх болно.
 5. Туршилт, судалгаа хийх, мэдлэг бүтээх чадвартай болсон байх болно.
 6. Системтэйгээр сэтгэн бодох чадвартай болсон байх болно.
 7. Өөртөө болон ажилдаа шүүмжлэлтэй ханддаг, байнга суралцах чадвартай болсон байх болно.
 8. Ёс зүйтэй, шударга зарчимч, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах чадвартай болсон байх болно.
 9. Багаар ажиллах чадвартай болсон байх болно.
 10. Харилцааны ур чадвартай болсон байх болно.
 11. Гадаад хэлээр харилцах чадвартай болсон байх болно.
 12. Инженерийн шийдэл нь гадаад орчин, нийгэм ба хүрээлэн буй орчинд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвартай болсон байх болно.
 13. Инженерийн шийдэл нь байгууллага, бизнесийн орчноос хэрхэн хамааралтайг ойлгох чадвартай болсон байх болно.
 14. Асуудлыг инженерчлэлийн систем ба менежментийн өргөн хүрээнд сэтгэж шинэ шийдэл, санаа гаргах чадвартай болсон байх болно.
 15. Шинэ шийдэл, санааг зохиомжлох, төлөвлөх, загварчлах, шийдэл, санааг хэрэгжүүлэх чадвартай болсон байх болно. 16. Байгууллагадаа болон инженерчлэлийн ажилд манлайлах чадвартай болсон байх болно.

Зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын байгууллага

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга