• Сургууль

  Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Цахилгаан системийн автоматжуулалт

  Хөтөлбөрийн индекс - 071304

 • Жил

  3

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Цахилгаан системийн автоматжуулалт

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2018

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, дамжуулалт болон түгээлтийн салбар, цахилгааны өндөр хэрэглээтэй үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн болон тоноглолын хэвийн ажиллагааг хангахад зориулагдсан хяналт удирдлагын автомат систем, реле хамгаалалт, хэмжилт мэдээллийн тоон технологийн техник төхөөрөмжийг ашиглах, микропроцессор компьютерийн системийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, системийн автоматикийн төхөөрөмжийн үйлчилгээ засвар, тохируулга хийх, зохион бүтээх онол практикийн мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ.

 1. Цахилгаан системийн автоматжуулалт мэргэжлийн хөтөлбөрийн сургалт, эрдэм судалгаа шинжилгээний төв бүрдүүлэх.     
 2. Үйлдвэрлэлийн салбарт эрэлт хэрэгцээг хангах, нөөцөөр хангаж бүрдүүлэх. 
 3. Сургалтын олонт хөтөлбөрийн нөхцлийг бүрдүүлэн, мэдлэгт тулгуурласан эрдэм шинжилгээ, зохион бүтээх орчин бий болгох.     
 4. Үйлдвэрлэлийн бүх салбарын технологийн процессын автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийн удирдлага, хяналтын системийн ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, зохион бүтээх мэргэжилтэн бэлтгэх.                                                                                                                                                         

 1. Математик байгалийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг;     
 2. Электроник, автоматжуулалтын инженерийн мэргэшсэн түвшний мэдлэг; 
 3. Эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн салбарын автоматикийн төхөөрөмжүүдэд туршилт, шинжилгээ хийх, үр дүнг боловсруулах, дүгнэлт гаргах чадвар эзэмших;                       
 4. Нийгэм эдийн засаг, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, чадвар;                   
 5. Багаар ажиллах чадвар;                     
 6. Мэргэжлийн ном сурах бичгийг гадаад хэл дээр ашиглах чадвар;           
 7. Мэргэжлийн асуудлыг танилцуулах, тайлбарлах, ойлгуулах чадвар;         
 8.  Ахисан түвшинд болон мэргэжил дээшлүүлэхээр суралцах чадвар;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1. Эрчим хүчний байгууллагуудын цахилгааны инженер
 2. Цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжийн реле хамгаалалт, автоматикийн инженер
 3. Цахилгаан шугам сүлжээний реле хамгаалалт, автоматикийн инженер
 4. Үйлдвэрийн технологи процессын автоматжуулалтын инженер
 5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн автоматжуулалтын инженер
 6. Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн автоматжуулалтын инженер
 7. Үйлдвэрийн газрын компъютер, хяналтын инженер
 8. Электроникийн засварын инженер
 9. Цахилгаан автомат, тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээгч инженер
 10. Салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтнаар
Хөтөлбөрийн видео танилцуулга