• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Хийн инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 072408

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Хийн инженерчлэл

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2001

Хийн инженерчлэл хөтөлбөр нь шинжлэх ухааны онол, судалгааны онол, арга зүйг эзэмшиж, оновчтой шийдэл хайх, манлайлах, энтерпренёшл хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэхэд оршино. Хийн инженерчлэл инженер нь хийн эрэл хайгуул, өрөмдлөг, олборлолт, хийн дамжуулах хоолой, хийн сүлжээ, агуулах, орон сууц, рестораныг хийгээр хангах, автомашиныг хийгээр цэнэглэх станцын тоног төхөөрөмж, аппарат хэрэгслийн зориулалт, бүтэц, ажиллагаа зарчмыг мэддэг, тэдгээрийн зураг төсөл зохиох, угсрах, ашиглах чадварыг эзэмшсэн мэргэжилтнийг бэлтгэх юм.

 1. Өргөн хүрээний техник мэдлэг сэтгэлгээ
 2. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал чиг хандлага
 3. Багаар харилцах ур чадвар ба харилцаа
 4. Хийн салбарын аль ч төрлөөр хөрвөн ажиллах чадвартай

1.1 Математик, шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг

1.2 Инженерийн цөм суурь мэдлэг

1.3 Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд

2.1 Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

2.2 Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

2.3 Системтэйгээр бодох чадвар

2.4 Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар

2.5 Ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар

3.1 Багаар ажиллах чадвар

3.2 Харилцааны ур чадвар

3.3 Гадаад хэлээр харилцах чадвар

4.1 Инженерийн шийдлийн гадаад орчин ба нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.2 Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнесийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.3 Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар

4.4 Төлөвлөх чадвар

4.5 Хэрэгжүүлэх чадвар

4.6 Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

УУХҮЯ, АМГТГ зэрэг төрийн хэвшлийн байгууллагууд, Их сургуулиуд, газрын тос, хийн компаниуд

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга