• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул

  Хөтөлбөрийн индекс - 053209

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1970

Ашигт малтмалын орд үүсэн бүрэлдэх нөхцөл, тэдгээрийн тархалт, байршлын зүй тогтолын талаар онолын өндөр мэдлэгтэй, эрэл, хайгуулын дэвшилтэт арга аргачлал, орчин үеийн тэргүүний техник, технологийг эзэмшсэн, мэргэжлийн ёс зүйтэй бакалавр мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

 1. Өргөн хүрээний мэдлэг, өөрийгөө хөгжүүлэгч
 2. Зөв төлөвшил
 3. Саын хамтрагч
 4. Санаачлагч хэрэгжүүлэгч

1.1 Математик, шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг

1.2 Инженерийн цөм суурь мэдлэг

2.1 Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

2.2 Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

2.3 Системтэйгээр бодох чадвар

2.4 Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар

2.5 Ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар

3. Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд

3.1 Багаар ажиллах чадвар

3.2 Харилцааны ур чадвар

3.3 Гадаад хэлээр харилцах чадвар

4.1 Инженерийн шийдлийн гадаад орчин ба нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.2 Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнесийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.3 Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар

4.4 Төлөвлөх чадвар

4.5 Хэрэгжүүлэх чадвар

4.6 Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

Төслийн геологич, Хайгуулын геологич, Нөөцийн тооцоолол үр дүн боловсруулах өгөгдлийн шинжээч, Ахалах геологич, Ерөнхий геологич, Судлаач, Ахлах менежер, Ерөнхий менежер

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга