• Сургууль

  Механик, тээврийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Авто инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 071601

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Авто инженерчлэл

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1962

Олон улсын жишигт хүрсэн автомашины ашиглалт, түүний засвар, үйлчилгээний технологийг эзэмшсэн тээврийн салбарын ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах чадварлаг мэргэжилтнийг бэлтгэх.

 1. Математикийн болон байгалийн ухааны суурь мэдлэг олгох
 2. Автомашин, түүний агрегат, системүүдийн бүтэц, хийц, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, засварын үйл ажиллагааны технологийг төслөх, удирдах, механик системийн оношлол, хэмжилт тохиргоо хийх, электроникийн мэдлэгтэй, автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах арга технологийн мэдлэг, ур чадвартай, авто тээвэрлэлт чиглэлээр техникийн бодлого явуулах чадвартай, инженерийн програм хангамжыг ашиглан туршилт хийх, шинжлэн судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмшүүлэх
 3. Бие хүнийг бүтээлч, хариуцлагатай, мэргэжлийн ёс зүйтэй болгож төлөвшүүлэх, бие даан мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн сурах, нийгэмшил, харилцааны ур чадваруудыг олгох
 4. Үйлдвэрлэл, бизнесийн хүрээнд зах зээлийн эрэлт, салбарын дотоод гадаад боломжид нийцүүлэн авто тээврийнүйлчилгээг хариуцах, удирдан зохион байгуулах ажил гүйцэтгэх, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд өөрийн судалсан шинжлэх ухааны аргуудыг ашиглаж чаддаг, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах “энтрепренёр” мэргэжилтэн бэлтгэх

Математикийн болон байгалийн ухааны суурь мэдлэг олгох; - Автомашин, түүний агрегат, системүүдийн бүтэц, хийц, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, засварын үйл ажиллагааны технологийг төслөх, удирдах; Механик системийн оношлол, хэмжилт тохиргоо хийх, электроникийн мэдлэгтэй; Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах арга технологийн мэдлэг, ур чадвартай; Авто тээвэрлэлт чиглэлээр техникийн бодлого явуулах чадвартай; Инженерийн програм хангамжыг ашиглан туршилт хийх, шинжлэн судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадвар, дадал; - Тодорхойгүй зүйлд шийдвэр гаргах санаачлага, хүсэл эрмэлзэл; Шүүмжлэлт сэтгэлгээ; Бүтээлч сэтгэлгээ; Өөрийгөө танин мэдэх, мэдлэгийн цогц чадвар; Насан туршдаа суралцах чадвар; Цаг болон нөөцийг удирдах чадвар; - Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнес, гадаад орчин, нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар; Авто тээврийн үйл ажиллагааг удирдах, манлайлах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах “энтрепренёр” ур чадвар;

Засварчин, механик, оншлогч инженер, тээвэр зоицуулагч, сургагч багш, автын цахилгаанчин, авто тээврийн байцаагч, засвар үйлчилгээний зөвлөх, сэлбэгийн мэргэжилтэн, борлуулалт, хариуцсан менежер, ерөнхий инженер, захирал

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга