• Сургууль

  Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Компьютерын сүлжээ

  Хөтөлбөрийн индекс - 061201

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  128

 • Мэргэжил

  Компьютерын сүлжээ

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2002

 • Хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн огноо

  2019

Мэдээллийн сүлжээний протокол, програм хангамж, тоног төхөөрөмж, техник технологийн талаар олон улсын жишгийн түвшинд мэдлэгтэй, мэдээллийн сүлжээний ашиглалт, үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг илрүүлэн засах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

"Математик, физик, бусад шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, түүнийг ашиглах(Apply)

Мэдээлэл, холбоо, электроникийн цөм суурь мэдлэг, түүнийг ашиглах(Apply)

Мэдээлэл, холбооны технологийн ахисан түвшний мэдлэг, арга хэрэгслүүд, тэдгээрийг хэрэглэх(Apply)"

Аливаа асуудлыг тодорхойлох, задлан шинжлэх, шийдвэрлэх(Identify, Analyze, Solve)

Хэмжилт, туршилт хийх, үр дүнг боловсруулах, хэрэглэх(Execute, Interfret, Apply)

Аливааг системтэйгээр сэтгэн бодох, хэрэглэх(Thinking, Apply)

Хувь хүний ерөнхий хандлага, байнга бие даан суралцах(Apply, Demonstrate) Мэргэжлийн ёс зүйтэй байх, үүрэг, хариуцлагаа ухамсарлах(Undestanding, Demonstrate)

Багаар ажиллах(Function)

Бусадтай харилцах, өөрийгээ илэрхийлэх, бичгийн болон ярианы ур чадваруудыг хэрэглэх(Apply)

Гадаад хэлээр унших, бичих, ярих чадвараа хэрэглэх(Apply)

Тухайн инженерийн шийдэл нь байгаль орчин, нийгэм, үйлдвэрлэлийн ба бизнесийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх үр нөлөөлөл, ач холбогдлыг тайлбарлах, задлан шинжлэх(Explain, Analyze)

Системийн инженерийн шийдлийг төлөвлөх, загварчлах, үе шатуудыг гүйцэтгэх(Execute)

Системийн гаргасан шийдлийг загварын дагуу хэрэгжүүлэх, хэрэглээнд оруулах, ажиллуулах, сайжруулах үе шатуудыг гүйцэтгэх(Execute)

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн байгууллагуудад IP сүлжээний инженер

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга