• Сургууль

  Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 071407

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  128

 • Мэргэжил

  Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1967

 • Хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн огноо

  "Дотоод: 2004 он 2009 он 2019 он Гадаад: ABET 2018 он"

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, хөтөлбөрөөр суралцаж, төгсөгчдөд олон улсын стандартын түвшинд мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмших, хөтөлбөрийн чиглэлээр гадаадад ажиллах, нэр хүндтэй их сургуулиудад дэвшин суралцах өргөн боломжийг олгоход оршино.

1. Инженер технологийн болон орчин үеийн арга хэрэгслүүдийн гүнзгий мэдлэг, ур чадвартайгаа батлан харуулах

2. Хувь хүний болон мэргэжлийн чадвар, хандлагуудыг бүрэн дүүрэн хэрэглэх

3. Харилцааны ур чадвараа үр дүнтэй хэрэглэх, багийн гишүүн эсвэл удирдагчаар ажиллах

4. Байгууллага болон нийгмийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн аливаа бүтээгдэхүүн, систем, үйл ажиллагааг бий болгох, хэрэглэх"

(A.1) Математик, физик, бусад шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшиж, инженер технологийн чиглэлийн асуудлуудыг шийдэхэд хэрэглэх(Apply)

(A.2) Цахилгаан хэлхээ, электроник, программчлал, цахилгаан соронзон долгион, компьютерийн сүлжээний онолын суурь мэдлэг эзэмшиж, инженер технологийн асуудлуудыг шийдэхэд хэрэглэх(Apply)

(A.3) Харилцаа холбооны инженер технологийн ахисан түвшний суурь мэдлэг, орчин үеийн програм хангамж, хэрэгслүүдийг эзэмшиж, өргөн хүрээнд тодорхойлогдох инженерийн технологийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх(Apply)

(B.1) Инженер технологийн чиглэлийн аливаа асуудлыг тодорхойлох, задлан шинжлэх, шийдвэрлэх (identify, Analyze and Solve)

(B.2) Хэмжилт гүйцэтгэх(Execute); судалгаа туршилт явуулах задлан шинжлэх, шийдвэрлэх (Conduct, Analyze, Interpret); туршилтын үр дүнг хэрэглэх(Apply)

(B.3) Системтэй сэтгэн бодох ажилгааг хэрэглэх(Apply)

(B.4) Бүтээлч ба шүүмжит сэтгэлгээ, байнга суралцах, цаг хугацааг төлөвлөх зэрэг хувь хүний ур чадвар, хандлагуудыг хэрэглэх, үлгэрлэн харуулах (Apply and demonstrate)

(B.5) Мэргэжлийн ёс зүй, шударга зарчимч байдал, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан ойлгох, үлгэрлэн харуулах(Understanding and demonstrate)

(C.1) Багийн гишүүн ба удирдагчаар ажиллах (Function)

(C.2) Техникийн болон техникийн бус орчинд бичгийн, ярианы зэрэг харилцааны хэлбэрүүдийг хэрэглэх(Apply), техникийн чиглэлийн зохиол бүтээлийг зөв сонгон ашиглах(use)

(C.3) Техникийн түвшинд Англи хэлээр харилцах чадвараа харуулах(Demonstrate)

(D.1) Аливаа инженерийн технологийн шийдлийн нийгэм, байгаль орчин, байгууллага, бизнесийн хүрээнд үзүүлэх үр нөлөө, ач холбогдлыг тайлбарлах, дүн шинжилгээ хийх(Explain, Analyze)

(D.2) Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн аливаа бүтээгдэхүүн, систем, үйл ажиллагааны, шийдэл гаргах, загварчлан зохиомжлох үе шатуудыг гүйцэтгэх (Execute)

(D.3) Бүтээгдэхүүн, систем, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, ажиллуулах үе шатуудыг гүйцэтгэх(Execute) "

Дамжуулах системийн инженер

Холболтын системийн инженер

Компьютерийн сүлжээний инженер

Оптик системийн инженер

Кабель шугамын инженер

Хэрэглэгчийн сүлжээний инженер

Ашиглалт үйлчилгээний инженер

Өгөгдлийн төвийн ашиглалтын инженер

Электроникийн инженер

Хөдөлгөөн холбооны сүлжээний инженер

Судлаач, зохион бүтээгч инженер

Сүлжээ төлөвлөлтийн инженер

Борлуулалт, үйлчилгээ хариуцсан инженер

Судалгаа шинжилгээний ажилтан"

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга