Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын шийдвэр


7-р сар. 5, 2017, 1:29 a.m.

ШУТИС-ИЙН РЕКТОРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

 

2017 оны 05 дугаар сарын 30                                                                 Улаанбаатар хот

Ректорын зөвлөлийн ээлжит хурал 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлж 1605 цагт дуусав. Хурлыг Ректор Б.Очирбат удирдав.

Хуралд:

ЭШИ эрхэлсэн проректор                                    Ч.Баасандаш

ЭЗНХ эрхэлсэн проректорын үүрэг гүйцэтгэгч    Л.Пүрэв

ОХХА эрхэлсэн проректор                                   П.Жаргалтуяа

БАС-ийн захирал                                                 Э.Нинжгарав

БуХС-ийн захирал                                               Б.Пүрэвсүрэн

ГУУС-ийн дэд захирал                                         Н.Буянхишиг

ДаТС-ийн ЭНБ-ийн дарга                                     Д.Баясгалан online холболт

МехТС-ийн захирал                                             Д.Цолмонбаатар

МХТС-ийн дэд захирал                                        З.Буянхишиг

ҮТС-ийн захирал                                                 Ж.Туяацэцэг

ХШУС-ийн захирал                                              Д.Буянтогтох

ЭХС-ийн захирал                                                 Ч.Мангалжалав

Е-НИ-ийн захирал                                                Я.Наранцэцэг нар оролцов.

Хуралд суугаагүй:

Боловсрол эрхэлсэн проректор                          Х.Энхжаргал  томилолттой

ГХИ-ийн захирал                                               Т.Батбаяр       чөлөөтэй

ШУТИС-ийн ҮЭНХ-ны дарга                               С.Дэлгэрмаа  шалгалттай

ШУТИС-ийн БХТ-ийн                                         С.Энхболд     

ШУТИС-ийн Оюутны холбоо                              А.Төгсбаяр нар.

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. 2017/2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли, сургалтын ажлын график

            СБЧА-ны дарга Д.Ганхуяг

Бусад асуудал:

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. 2017/2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанлид Ректорын зөвлөлийн гишүүдийн хэлсэн саналыг тусгаж, засварлаж батлуулахыг СБЧА-ны дарга Д.Ганхуягт үүрэг болгов.
  2. БуХС-ийн ахлах багш Ч.Должинсүрэнгийн эмчилгээний төлбөрт БуХС 2 сая төгрөг, Захиргаа, БАС, ГУУС, ДаТС, МехТС, МХТС, ҮТС, ХШУС, ЭХС-иуд тус бүр 100 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэхээр тогтов.

 

Захиргаа, мониторингийн газар