ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтын элсэлтийн бүртгэл 10 дугаар сарын 25-ныг хүртэл явагдаж байна


9-р сар. 28, 2017, 7:01 a.m.

ШУТИС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтын элсэлтийн бүртгэл 10 дугаар сарын 25-ныг хүртэл явагдаж байна.

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх /эх хувь, хуулбар/
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Өмнө төгссөн сургуулийн диплом /эх хувь, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/
  • Цээж зураг /2%
  • Бүртгэлийн хураамж 10000 төг

Дээрх материалыг бүрдүүлэн, бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албанд бүртгүүлнэ.