ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны хурлын шийдвэр


2-р сар. 21, 2018, 1:49 a.m.

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

 

           2018 оны 02 дугаар сарын 20                                                                                       Улаанбаатар хот

      Захирлын зөвлөлийн хурал 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1410 цагт эхэлж 1650 цагт өндөрлөв. Хурлыг Захирал Б.Очирбат удирдав.

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Хөтөлбөр, мэргэжлийн нэр өөрчлөх тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

СХБА-ны дарга Д.Батдорж

2. Үндсэн сурах бичгийн удирдамж батлуулах  

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

Бусад асуудал:

- “Нанотехнологийн аргаар шингэний гаралтай бохирдол түлхэх чадвартай даавуу үйлдвэрлэх технологийн тоног төхөөрөмжийг зах зээлд борлуулах” тухай

           ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

1. “ШУТИС-ийн хөтөлбөр, мэргэжлийн нэр, зэргийг өөрчлөх /шинэчлэх/” талаар бүрэлдэхүүн сургууль, институтээс ахин санал авч нарийвчлан судалж дараагийн Захирлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхийг Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал Х.Энхжаргалд үүрэг болгов.

2. “ШУТИС-ийн ном, сурах бичгийн журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхийг Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал Х.Энхжаргалд үүрэг болгов.

3. Нанотехнологийн аргаар шингэний гаралтай бохирдол түлхэх чадвартай даавуу үйлдвэрлэх технологийн тоног төхөөрөмжийг зах зээлд борлуулах саналыг дэмжиж, үндэслэлийг бодитой гаргаж Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ, ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг нарт үүрэг болгов.

4. МХТС-ийн ахлах багш Г.Дугарчулуун, ҮТС-ийн слесарь Д.Энхтайван нарын эмчилгээний зардалд зориулж 2016/2017 оны хичээлийн жилийн хамтын гэрээний дагуу буцалтгүй тусламж үзүүлэхээр тогтов.

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газар