• Сургууль

  Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Санхүү, банк

  Хөтөлбөрийн индекс - 041201

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  128

 • Мэргэжил

  Санхүү

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1990

Санхүүгийн салбарт зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх, салбарын шилдэг санхүүчийг бий болгоход оршино.

 1. Хувь хүний төлөвшил, багаар ажиллах чадвартай болох
 2. Санхүүгийн суурь мэдлэг, судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх
 3. Тодорхой асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүйг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх
 4. Асуудлыг тодорхойлох, хөгжүүлэх, шийдвэрлэх дадалтай болох

 1. Хувь хүний төлөвшилийн үр дүн
 2. Мэргэжлийн мэдлэгийн үр дүн
 3. Мэргэжлийн ур чадварын үр дүн

Банкны эдийн засагч, санхүүч Компаний санхүүч Төрийн байгууллагын эдийн засагч, санхүүч

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга