• Сургууль

  Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 071303

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Дулааны цахилгаан станц

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1994

Дулааны эрчим хүчний салбарт орчин үеийн бага, дунд, өндөр хүчин чадлын ДЦС-ын болон дулааны станцын үндсэн тоноглол, уурын генератор, уурын ба ус халаагуурын зуух, уурын турбины засвар, угсралт, ашиглалт, тохируулга хийх чиглэлээр ажиллах онол, практикийн мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх

Дулааны станц ба ДЦС-ын дулааны схем боловсруулах, өөрчлөн тооцоолох, ажлын горимыг оновчлох, үндсэн ба туслах тоноглолын төсөл зохиох, Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн болон лабораторийн туршилтанд оролцох, ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын ашиглалтыг сайжруулах зэрэг чиглэлээр ур чадваруудыг эзэмшүүлэх

 • Шинжлэх ухааны арга зүйг практикт ашиглах чадвар
 • Ажил мэргэжлийн даалгавар гүйцэтгэх бүтээлч чадвар
 • Гадаад хэл, мэдээллийн технологийг ашиглах чадвар
 • Ёс зүй, эрх зүйн хэм хэмжээг мөрдөх чадвар
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар

 • ДЦС-ын горим ажиллагаа ба удирдлагын хяналтын диспетчер инженер
 • Эрчим хүчний системийн үйлдвэр, аж ахуйн газруудад инженер, техникийн ажилтан
 • ДЦС-ын горим, тооцооны инженер
 • ДЦС-ын дулааны тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, туршилт, тохируулгын инженер
 • ДЦС-ын дулааны тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын инженер
 • ДЦС-ын төлөвлөлт, зураг төслийн инженер
 • Хими-ус бэлтгэлийн инженер
 • Эрчим хүчний агентлагуудад зөвлөх
 • Дулааны шугам сүлжээнд дулааны инженер
 • Бүх албан байгууллагад дулааны инженер
Хөтөлбөрийн видео танилцуулга