• Сургууль

  Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Хүний нөөцийн менежмент

  Хөтөлбөрийн индекс - 041304

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  128

 • Мэргэжил

  Хүний нөөцийн менежмент

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1997

Бизнесийн удирдлагын мэдлэгтэй, хүний нөөцийн менежментийн мэргэжлийн онол, дадлага эзэмшсэн, судалгаа шинжилгээ хийх, бизнес эрхлэх ур чадварт суралцсан, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүнийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх ур чадвартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэх болно.

PEO-1: Эдийн засаг, менежментийн, суурь мэдлэг олгох, бизнес сэтгэлгээг хөгжүүлэх;

PEO-2: Хүний нөөцийн менежментийн мэргэжлийн онол, дадлага эзэмшсэн, судалгаа шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах ур чадварыг эзэмшүүлэх;

PEO-3: Хувь хүний болон бизнесийн харилцааны ур чадвар, бусдыг хүндэтгэх, багаар ажиллах чадварт суралцуулах;

PEO-4: Бизнес эрхлэх, тогтвортой удирдах, бизнесийг хөгжүүлэх ур чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэх; 

PEO-5: Мэргэжлийн ёс зүйтэй, шударга, хүнийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх, удирдах ур чадвартай, өндөр хариуцлагатай мэргэжилтэн бэлтгэх;

 1. Эдийн засаг, менежметийн суурь мэдлэг, бизнес сэтгэлгээ;
 2. Мэргэжлийн болон судалгаа, шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах чадвар; 
 3. Хүвь хүний харилцаа, багийн хамтын ажиллагаа болон зөөлөн ур чадвар;
 4. Бизнес загвар, төлөвлөгөө боловсруулах, үр дүн хэрэгжилтийг үнэлэх, шийдэл боловсруулах ур чадвар;
 5. Мэргэжлийн ёс зүйтэй, шударга, хариуцлагатай байх чадвар;

 • Хүний нөөцийн менежер, мэргэжилтэн,
 • Төслийн менежер, мэргэжилтэн, ажилтан
 • Хөдөлмөрийн зах зээл судлаач, мэргэжилтэн
 • Сургалт, судалгааны ажилтан, багш
 • Хөдөлмөрийн эдийн засагч
 • Байгууллагын нийгмийн ажилтан, сэтгэл судлаач
Хөтөлбөрийн видео танилцуулга