• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Геодези

  Хөтөлбөрийн индекс - 053201

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  134

 • Мэргэжил

  Геодези

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1980

Мэрэгжлийн болон инженерийн мэдлэг, сэтгэлгээтэй, мэргэжлийн багт ажиллах өндөр ур чадвартай, багаар ажиллах болон харилцааны өндөр соёл, ёс суртахуунтай, хувийн болон мэргэжлийн онцлог чанаруудыг цаашид хөгжүүлэх ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэн гаргана.

 1. Өргөн хүрээний техник мэдлэг сэтгэлгээ
 2. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал чиг хандлага
 3. Багаар харилцах ур чадвар ба харилцаа
 4. Үйлдвэр нийгэм дэх CDIO ба үйл ажиллагааны системүүд

1.1 Математик, шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг

1.2 Инженерийн цөм суурь мэдлэг

1.3 Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд

2.1 Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

2.2 Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

2.3 Системтэйгээр бодох чадвар

2.4 Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар

2.5 Ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар

3.1 Багаар ажиллах чадвар

3.2 Харилцааны ур чадвар

3.3 Гадаад хэлээр харилцах чадвар

4.1 Инженерийн шийдлийн гадаад орчин ба нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.2 Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнесийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

4.3 Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар

4.4 Төлөвлөх чадвар

4.5 Хэрэгжүүлэх чадвар

4.6 Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

БХБЯ, БХЯ, ЭЗХЯ, ГЗБГЗЗГ, ИНЕГ, Нийслэл, аймгуудын БХБГ, Их сургуулиуд, Геодези, Уул уурхай, Зам гүүр, Барилга, Архитектурын компаниуд

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга