• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

  Хөтөлбөрийн индекс - 072902

 • Жил

  3

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1978

Уул уурхайн үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг хянах, гарч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх, хамгаалах болон эрсдэлгүй аюулгүй ашиглах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан хангамж, технологийн процесст үүсэх гэмтэл саатлыг шийдэх судалгаа хийх, удирдан зохион байгуулах чадвартай, олон улсын жишигт хүрсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

1.1 Математик, шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, Инженерийн цөм суурь мэдлэг

1.2 Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, арга аргачлалууд

2.1 Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

2.2 Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

2.3 Системтэйгээр бодох чадвар

2.4 Инженерийн ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар

3.1 Багаар ажиллах чадвар

3.2 Ярианы ур чадвар

4.1 Төлөвлөх чадвар

4.2 Хэрэгжүүлэх чадвар

4.3 Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

 1. СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ЧАДВАР -БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ, СИСТЕМТЭЙ СЭТГЭЛГЭЭ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ШИНЭЛЭГ СЭТГЭЛГЭЭ
 2. МЭДРЭМЖ НЭЭЛТТЭЙ СЭТГЭЛГЭЭ, ХУВЬ ХҮНИЙ ХАРИУЦЛАГА, ШАРГУУ БАЙХ УР ЧАДВАР
 3. ҮЙЛ ДАДЛЫН ЧАДВАР SMART ТӨХӨӨРӨМЖ ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАР, СХЕМЧЛЭХ ЧАДВАР, ТУРШИЛТ ХИЙХ УР ЧАДВАР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАДВАР, БАГААР АЖИЛЛАХ ЧАДВАР

Ил уурхай, Далд уурхай, Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэр, Баяжуулах үйлдвэр, Дулааны цахилгаан станц, Дамжуулах түгээх сүлжээ, Зураг төслийн компани, Барилга,

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга