• Сургууль

  Барилга, архитектурын сургууль

 • Хөтөлбөр

  Гүүрийн инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 073205

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Гүүр туннелийн инженер

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2003

Системтэйгээр онолын мэдлэг эзэмшсэн, бие даах, багаар ажиллах болон мэргэшлийн өндөр чадвартай, орчны нөхцөлийг тооцсон, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн гүүрэн байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга үйлдвэрлэлийн ажлыг төлөвлөх, удирдан гүйцэтгэх, зохион байгуулах үндсэн мэдлэг, чадвар эзэмшиж, төлөвлөлт ашиглалтын мөчлөгт хянаж, удирдах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх

ЗОРИЛТ А: Төгсөгчид нь зам, гүүрийн байгууламжид тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох, шийдвэрлэхэд байгалийн, нийгмийн ухаан ба инженерийн суурь шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, чадвараа хэрэглэх. ЗОРИЛТ Б: Төгсөгчид нь голын сав газрын геологи орчин, гадаргын хэлбэршил (геоморфологи) гидрологийн онцлог, уур амьсгалын өөрчлөлтийг тооцсон, автотээврийн болон явган зорчигчдын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, найдвартай нөхцөлийг хангасан гүүрэн байгууламжийг төсөллөх, бүтээн байгуулах, шинэчлэн өргөтгөх төсөл хөтөлбөр гүйцэтгэдэг, мэргэжлийн өндөр мэдлэгтэй, өрсөлдөх чадвартай, зураг төсөл, үйлдвэрлэлийн салбарт инженерийн чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэн байна. ЗОРИЛТ В: Төгсөгчид нь нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэгч, багаар үр бүтээлтэй хамтран ажиллах чадвартай, шинийг санаачлагч, төлөвшсөн зан харилцаатай манлайлагч байна. ЗОРИЛТ Г: Төгсөгчид нь мэргэжлийн ёс зүйтэй, хүн-байгальд ээлтэй, нийгмийн аюулгүй, тав тухтай, эрх тэгш, олон талт байдлыг эрхэмлэдэг, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай, нийгмийн хариуцлагатай инженер байна.

 1. Төгсөгчид нь зам, гүүрийн байгууламжид тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох, шийдвэрлэхэд байгалийн, нийгмийн ухаан ба инженерийн суурь шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, чадвараа хэрэглэж дадлагажсан байна.
 2. Төгсөгчид нь голын сав газрын геологи орчин, гадаргын хэлбэршил (геоморфологи) гидрологийн онцлог, уур амьсгалын өөрчлөлтийг тооцсон, автотээврийн болон явган зорчигчдын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, найдвартай нөхцөлийг хангасан гүүрэн байгууламжийг төсөллөх, бүтээн байгуулах, шинэчлэн өргөтгөх төсөл хөтөлбөр гүйцэтгэдэг, мэргэжлийн өндөр мэдлэгтэй, өрсөлдөх чадвартай, зураг төсөл, үйлдвэрлэлийн салбарт инженерийн чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэн байна.
 3. Төгсөгчид нь нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэгч, багаар үр бүтээлтэй хамтран ажиллах чадвартай, шинийг санаачлагч, төлөвшсөн зан харилцаатай манлайлагч байна.
 4. Төгсөгчид нь мэргэжлийн ёс зүйтэй, хүн-байгальд ээлтэй, нийгмийн аюулгүй, тав тухтай, эрх тэгш, олон талт байдлыг эрхэмлэдэг, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай, нийгмийн хариуцлагатай инженер байна.

Авто зам болон Төмөр замын салбарын гадаадын болон дотоодын томоохон төслүүдэд:

 • Төслийн удирдагч 
 • Гүүр хоолойн инженер
 • Хяналтын инженер
 • Материалын инженер
 • Зураг төслийн инженер
 • Гүүрийн ашиглалт, засвар арчлалт хариуцсан инженер
 • Төрийн захиргааны байгууллагад мэргэжилтэн, багш, удирдах ажилтнаар ажиллана.
Хөтөлбөрийн видео танилцуулга