• Сургууль

  Механик, тээврийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

  Хөтөлбөрийн индекс - 071506

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга