ШУТИС, МехТС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн салбар Хүнд үйлдвэрийн мэргэшсэн инженерийн сургалт зохион байгууллаа


4-р сар. 10, 2017, 1:10 p.m.

Монгол улсын Уул Уурхай Хүнд Үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 01-р сарын 03-ны өдрийн А/01 тоот тушаал, МехТС-ийн захирлын А/29 тоот тушаалыг үндэслэн Металлург, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтэнүүдэд Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох сургалтыг 2017 оны 03-р сарын 20-ны өдрөөс 2017 оны 04-р сарын 03-ны өдрийг хүртэл батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтын явуулсанаас, Металлургийн бүлэгт 13, механик инженерийн бүлэгт 8, аж үйлдвэрийн инженер бүлэгт 1 нийт 22 горилогч хамрагдсан. Сургалтанд Аж үйлдвэрийн гавъяат 1, Монгол улсын зөвлөх инженер 7,  Доктор (Sc.D) дэд профессор цолтой 1, Доктор (Ph.D) профессор цолтой 4, Доктор (Ph.D) дэд профессор цолтой 7,  Доктор (Ph.D) цолтой 10 багш, магистр цолтой 13 багш нийт 39 багш 150 цагийн хичээл зааж, сургалтанд хамрагдаж төгсөлтийн шалгалтанд тэнцсэн нийт 22 горилогчидод Мэргэшсэн инженерийн батламжийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 6-ны өдрийн А/72 тоот УУХҮЯ-ны сайдын тушаалыг үндэслэн Уул Уурхай Хүнд үйлдвэрийн яамны хурлын танхимд гардууллаа.  

Сургалтанд хамрагдсан нийт багш, мэргэшсэн инженерүүддээ Металлург, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын анхны мэргэшсэн инженер болсонд баяр хүргэж цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.