“Математикийн нээлттэй өдөрлөг 2017” амжилттай зохион байгуулагдлаа


12-р сар. 12, 2017, 8:24 a.m.

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимээс зохион байгуулсан Математикийн нээлттэй өдөрлөг 2017 оны 12-р сарын 09-ны өдөр ШУТИС-ийн бүх бүрэлдэхүүн сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Математикийн тэнхимийн 35 профессор, багш нар S.MT101-Математик I, S.MT200-Математик тооцооллын үндэс, S.MT103-Математик III, S.MT201-Магадлалын онол, математик статистик, S.MT206-Дискрет математик,S.MT209-Үйлдлийн шинжлэл зэрэг хичээлүүдээр нээлттэй семинарыг давхардсан тоогоор 856 оюутанд явуулсан бөгөөд нийт багш нар өөрийн хичээл зааж буй оюутнуудад семинар, лаборатори, бие даалтын ажлаар ганцаарчилсан заавар,зөвлөгөө өгсөн.