link

Бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам (2022-2023 оны хичээлийн жил)

Affiliated schools