Словени улсын Дээд боловсролын бие даасан институттэй хамтран ажиллахаар боллоо

Словени улсын Дээд боловсролын бие даасан институтийн Дизайны факультетаас ҮТС-ийн Дизайны салбартай хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсний дагуу хоёр сургуулийн багш нар танилцах уулзалтыг зохион байгуулж цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлээ тодорхойллоо. Энэхүү хамтын ажиллагааг эхлүүлэхэд Испани улсын өргөмжлөлт консул М.Оюунчимэг, БУХС-ийн зөвлөх профессор Л.Оюунцэцэг нар дэмжиж ажилласан байна.