ШУТИС-ийн өвлийн улирлын анхны элсэгчдэд "Их сургуультай танилцах" арга хэмжээг зохион байгуулна
Батбаяр