link

Дэлхийн математикийн өдөр, π тооны өдөр боллоо
2023-03-15 15:54 ЗАА

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн Математикийн тэнхим, Олон улсын математикийн нийгэмлэг, Математик тоон технологийн хүрээлэн, Монголын математикийн нийгэмлэгийн дэмжлэгээр 2023 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр π тооны өдрийг ХШУС-ийн математикийн тэнхимийн багш нар оюутнуудынхаа хамтаар математикийн сонирхолтой сэдвүүдийг хамруулан илтгэл хэлэлцүүлэн, харилцан ярилцлага хийж тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 

 

Affiliated schools