link

Докторын зэрэг хамгаална
2024-05-27 16:18 ЗАА

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Билэгт овогтой Дашдаваа нь “Цахилгаан шугам сүлжээний параметрүүдийн оновчлол” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ний өдөр 14:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн II байр, Эрчим хүчний сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 634 тоот танхимд болно.


Эрчим хүчний чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Affiliated schools