link

Төв азийн орген бүс (caob-2024) сэдэвт
2024-06-03 13:02 ЗАА

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Хуралд: Монгол, Чех, Хятад, Америкзк, Испань, Польш,Франц, Орос зэрэг 8 орны геологич эрдэмтэд, судлаачид оролцож 26 аман илтгэл, 33 ханан илтгэл хэлэлцүүллээ. Хоёр өдрийн хуралдаан хээрийн экскурс, сургалт хамт явагдлаа.

 

(CAOB-2024) сэдэвт хурлын нээлт Профессор Б.МӨнхцэнгэл, Доктор УУХҮЯ –ны дэд сайд Б.Уянга нар нээж үг хэлэв

Хурлын дарга ШУГА,Төрийн соёрхолт,профессор О.Гэрэл

ХУРЛЫН ИЛТГЭЛҮҮДЭЭС

ХЭЭРИЙН ЭКСКУРС

 

Хуралд оролцогчид

Д.ЧУЛУУН

 

Affiliated schools