Цахим сургалт

Зайн сургалтын вэб

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд хийсэн зохицуулалтын талаар суралцагчдад өгөх зөвлөмж

Цахим сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам

Цахим сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам NEW

2020/2021-оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын цахим сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай