ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2016-2017 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө