ШУТИС-ИЙН БАГШ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ