ШУТИС-ИЙН БАГШ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ