ШУТИС-ИЙН БАГШ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ