ШУТИС-ИЙН БАГШ, АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ