ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЭТГҮҮЛҮҮД

Journal title /Сэтгүүлийн нэр

Publisher/

Эрхлэн гаргах байгууллага

ISSN

print

eISSN

Link / Холбоос

1

Mongolian Geoscientist

MUST,

School of Geology and Mining Engineering /

ШУТИС, Геологи, уул уурхайн сургууль

2220-0622  

2663-5151

www.mongoliajol.info/index.php/MGS

 

2

Journal of Applied Science and Engineering A 

MUST,

School of Applied sciences /

ШУТИС, хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

2664-2026

-

www.icase.mn

 

3

Нийгмийн хөгжил асуудал шийдэл

MUST,

School of Business administration and humanities /

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

2618-1649

-

 

4

Management and Innovation /

Менежмент ба

инноваци

MUST,

School of Business administration and humanities /

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

2790-2382

-

 

5

Applied Linguistics / Хавсарга хэл шинжлэл

MUST,

School of Foreign Language /

ШУТИС, Гадаад хэлний сургууль

978-9919-506-14-8

-