Гадаад багш урьж ажиллуулахтай холбоотой мэдээлэл

Гадаад багш, мэргэжилтэн урьж ажиллуулахад дараах зөвшөөрлүүдийг авна.

Untitled.png

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуульд багшлах гадаад багш, мэргэжилтэн нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль болон  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам (БСШУЯ), Иргэний Харьяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газар (ИХШХЕГ)-ын холбогдох дүрэм журамд захирагдан Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх “HG” ангиллын виз, оршин суух болон хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл тус тус авсан байна.

Гадаад багш, мэргэжилтэн урьж ажиллуулах хүсэлт гаргаж буй сургууль, тэнхим нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн ШУТИС-ийн Гадаад харилцааны алба (ГХА)-д гадаад багшийг Монгол улсад ирэхээс 2 сарын өмнө ирүүлнэ. Үүнд:

                   /Хөрвүүлэх бичиг баримтыг баталгаат орчуулгын газраар хийлгэсэн байна./