Хамрагдах салбарууд ба тавигдах шаардлагууд

  Хамрагдах салбарууд:

 Тавигдах шаардлага:

Доктор оюутнууд:

 

Докторын дараах сургалтын оюутнууд:

 

 

Сонгон шалгаруулалт:

 Гишүүн сургуулиуд шаардлага хангахуйц доктор болон докторын дараах сургалтанд хамрагдах хүсэлт гаргагчдыг эхний  шатанд шалгаруулж Австри улс дахь Eurasia-Pacific Uninet хөтөлбөрийн төв байгууллагад холбогдох материалуудыг илгээнэ. Эцсийн шатны шалгаруулалтыг Австрийн эрдэмтэн судлаач нар болон уг хөтөлбөрийн зохион байгуулагчид хийнэ.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү.

 http://www.eurasiapacific.net/