Сургалтын хамтарсан хөтөлбөрүүд

ШУТИС нь 2019/2020 оны хичээлийн жилийн байдлаар гадаадын их, дээд сургуультай 12 сургалтын хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, бакалаврын түвшинд (2+2), (2+3), ахисан түвшинд буюу магистрын (1+1) хөтөлбөрийг дараах сургуулиудтай хамтарч хэрэгжүүлж байна. Эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд ШУТИС-ийн оюутнууд сургалтын тодорхой хугацааг (1-2 жил) өөрийн сургуульд, үргэлжлүүлэн хамтын ажиллагааны гэрээтэй сургуулиудад суралцаж төгсөх боломжтой. Дараах хамтарсан хөтөлбөрүүд үр дүнтэй хэрэгжиж, олон оюутнууд элсэн суралцаж байна.  

Сургуулийн нэр
Улс
Хамтарсан хөтөлбөрийн төрөл
 Сургалтын үндсэн чиглэл
1.       
Inner Mongolia University of Technology
БНХАУ
Бакалаврын 2+2
Химийн инженерчлэл
2.       
IEC Group of Institutions БНЭУ
Бакалаврын 3+1
Програм хангамж
3.       
Moscow State University of Technology and Management 
ОХУ
Бакалаврын 2+2
Хүнсний инженерчлэл
4.       
Moscow Technical University of Communications and Informatics
ОХУ
Бакалаврын 2+2
Цахилгаан холбоо
5.       
Nanjing Tech University  БНХАУ Бакалаврын 2+2 Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл
6.       
Niigata Institute of Technology
Япон
Бакалаврын 2+2
Машин үйлдвэрлэлийн технологи
7.       
North China Electric Power University
БНХАУ
Бакалаврын 2+2
Реле хамгаалалт, сэргээгдэх эрчим хүч, дулааны цахилгаан станц
8.       
Northwestern Polytechnical University
БНХАУ
Бакалаврын 2+2
Статистик
9.       
Shandong University of Science and
Technology
БНХАУ
Бакалаврын 1.5+2.5
Геодези,уул уурхай
10.  
Soonchunhyang University БНСУ Бакалаврын 2+2 Мэдээллийн технологи
11.  
University of Shanghai for Science
and Technology
БНХАУ Бакалаврын 2+2 Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
12.  
Frieberg University of Mining and Technology
ХБНГУ   Бакалаврын 2+2
Уур уурхайн технологи