ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. "ШУТИС-д төсөл, гэрээт ажил хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх журам"-ын төсөл

                          ЭШХАЭ дэд захирал Д.Цолмонбаатар 

2. “Бүтээлийн хуулбарлалтыг шалгах түр журам”-ын төсөл

           ХБТЭ дэд захирал Д.Мягмарсүрэн 

3. “Суралцагчдад тэтгэлэг, кредитийн урамшуулал олгох журам"-ын төсөл

          СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

Бусад асуудал:

  • Ёс зүйн жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн дарга Д.Оюун

ЗХНГ-ын дарга Ж.Арслан 

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 14 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР