ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 12-ны хурал 4 дүгээр сарын 13-ны 10 цагт болж хойшилсон

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. "ШУТИС-д төсөл, гэрээт ажил хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх журам"-ын төсөл

                          ЭШХАЭ дэд захирал Д.Цолмонбаатар 

2. “Бүтээлийн хуулбарлалтыг шалгах түр журам”-ын төсөл

                          ХБТЭ дэд захирал Д.Мягмарсүрэн 

3. “Суралцагчдад тэтгэлэг, кредитийн урамшуулал олгох журам"-ын төсөл

                          СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

Бусад асуудал:

  • Ёс зүйн жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

                          ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн дарга Д.Оюун

                          ЗХНГ-ын дарга Ж.Арслан 

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 10 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР