ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2022 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. “ШУТИС-ийн Хөтөлбөрийн хорооны журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

2. 2022-2023 оны хичээлийн жилд "Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургуульд мөрдөх сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ", "ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн суралцагчдын сургалтын төлбөр"-ийг шинэчлэн тогтоох тухай

ХБТЭ дэд захирал Д.Мягмарсүрэн 

Бусад асуудал, 

Хурал: Хичээлийн 8 дугаар байр, хурлын танхим (12 давхар)-д 10 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР