ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал
Цэнгэлмаа

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. 2022/2023 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли

          СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

2. ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2021/2022 оны хичээлийн жилийн ажлын тайлан

          ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн

           зөвлөлийн дарга Д.Оюун  

3. Геологи, уул уурхайн сургуулийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын шалгалтын тайлан

          ДАА-ны дарга Х.Дэлгэрсайхан

 

Бусад асуудал, 

 

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 10 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР