ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. 2022/2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн хяналтын тоо

СОАЭ дэд захирал Н.Ганзориг 

Бусад асуудал,  

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 0830 цагт эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР