ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал
Цэнгэлмаа

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

1. ШУТИС-ийн 2021/2022 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагааны тайлан

ЭШХАЭ дэд захирал Д.Цолмонбаатар 

2. “ШУТИС-2030” стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2021-2022 оны хичээлийн жилд хийсэн ажлын тайлан

ХБТЭ дэд захирал Д.Мягмарсүрэн 

3. ABU Robocon олон улсын роботын тэмцээний бэлтгэл ажлын тухай

МХТС-ийн захирал Н.Чулуунбанди

ТДТ-ийн захирал Т.Ганбаатар 

Бусад асуудал,  

Хурал: Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 10 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР