ШУТИС-ийн оюутны ёс зүйн дүрмийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулна

Багш, оюутнууд, ажилтан албан хаагчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хэлэлцүүлэг 2022 оны 11 дүгээр сарын 07 нд Е-604 тоот танхимд болно.

Хөтөлбөр

  • 14:00-14:30  “Ёс зүй ба сургуулийн орчин” сэдвээр БуХС-ийн ХУС-ын эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ц.Батцэрэн
  • 14:30-14:40   “Оюутны ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт” сэдвээр ШУТИС-ийн оюутны холбооны тэргүүн Ш. Өнөболд
  • 14:40-14:50  “Сургуулийн орчинд хэрэгжүүлсэн ёс зүйн үйл, түүний үр дүн” сэдвээр ШУТИС-ийн клубүүдийн нэгдсэн зөвлөлийн дарга О.Сансармаа
  • 14:50-15:10  “Сурагчийн ёс зүйн дүрэм, түүний агуулга” сэдвээр ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн багш Н.Наранжаргал
  • 15:10-15:40  Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, ажлын төлөвлөгөө гаргах БуХС-ийн ХУС-ын ахлах багш Э.Энхцолмон, ШУТИС-ийн ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд                

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба,

ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөл