Докторын зэрэг хамгаална
ЗАА

ШУТИС-ийн докторант Эрдэнэдалай овогтой Уранчимэг “Уул уурхайн салбарт ашиглах сайжруулсан АНФО тэсрэх бодисын хими технологийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ны 13:00 цагт ШУТИС-ийн Е-405 тоот хурлын танхимд болно.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл