БЗС-ийн сургалтын төлбөрийн зээлд үргэлжлүүлэн хамрагдах оюутнуудын анхааралд

2018-2022 онуудад  “оюутны хөгжлийн зээл”-д хамрагдсан суралцагчид 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд зээлээр  үргэлжлүүлэн суралцах хүсэлт гаргаж болно.

Тавигдах шаардлага:

  • Бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчийн өмнөх улирлын голч дүн 2,8 ба түүнээс дээш, магистрант, докторантын өмнөх улирлын голч дүн 3,2 болон түүнээс дээш байх;
  • Тухайн улиралд  бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч 15, магистрант, докторант 10-аас багагүй кредитийн хичээл сонгон судалсан байх;

Зээлд  үргэлжлүүлэн хамрагдах  суралцагч нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2 дугаар сарын 2-ны  (ажлын)  өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулийн БЗС-ийн зээл, буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг хариуцсан ажилтанд хандаж,  зээлийн гэрээнд гарын үсгээ зурж,    хичээл сонголт-2 хийх эрхээ нээлгэнэ.

Хичээл сонголт-2 хийсний дараа:

  1. Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн хуваарь (оюутан вебээсээ хэвлэнэ)
  2. Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь (бүрэлдэхүүн сургуулийн санхүү олгоно)-ийг хариуцсан ажилтанд өгнө.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

2023.01.18