Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн жагсаалтаас (ШУТИС: тэргүүлэх чиглэлийн хөтөлбөрүүд)
ЗАА
2 болон түүнээс дээш курс /2021 он ба үүнээс өмнөх оны элсэгчид/ 1-р курс /2022 оны элсэгчид/
Төрөлжсөн чиглэл Мэргэжлийн нэр /ЗГ-ын 2020 оны 70 дугаар тогтоолын 2-р хавсралтаар/ Боловсролын түвшин Хөтөлбөрийн индекс Хөтөлбөрийн нэр /2022 оны шинэ индексээр/ Бакалавр
(6)
Магистр
(7)
Доктор
(8)
Бакалавр Магистр Доктор
1 061 Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи Утасгүй холбоо BEng MEng   071408 Утасгүй холбооны инженерчлэл 1 1  
Өгөгдлийн ухаан BEng MEng   061204 Өгөгдлийн ухаан 1 1  
Системийн аюулгүй байдал BEng MEng   061202 Кибер аюулгүй байдал 1 1  
Хиймэл оюун ухаан BEng MEng   061902 Хиймэл оюун ухаан 1 1  
2 071 Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл Химийн инженерчлэл ба боловсруулалт BEng MEng   071101 Химийн инженерчлэл 1 1  
Сэргээгдэх эрчим хүч BEng MEng PhD 071301 Сэргээгдэх эрчим хүч 1 1 1
Электроник BEng MEng PhD 071401 Электроникийн инженерчлэл 1 1 1
Механик инженер BEng MEng   071501 Механик инженерчлэл 1 1  
3 072 Үйлдвэрлэл, боловсруулалт Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи BEng MEng PhD 072304 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 1 1 1
Хүнсний инженерчлэл BEng MEng PhD 072104 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи 1 1 1
Шим тэжээл судлал BEng MEng PhD 072102 Хоол зүй, шим судлал 1 1 1
Хүнсний инженерчлэл BEng MEng PhD 072105 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи 1 1 1
Газрын тосны инженер BEng MEng   072406 Газрын тосны инженерчлэл 1 1  
Уул уурхайн ашиглалтын технологи BEng MEng   072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи 1 1  
4 073 Архитектур ба барилга, угсралт Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи BEng MEng PhD 073209 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи 1 1 1
Хаягдал боловсруулах технологи BEng MEng PhD 071205 Хаягдал боловсруулах технологи 1 1 1
5 078 Инженерчлэл салбар хооронд Биотехнологи BEng MSc PhD 051202 Биотехнологи 1 1 1
Био-инженерчлэл   MSc PhD 078804 Био-инженерчлэл   1 1
Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл   MSc PhD 078801 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл   1 1
6 082 Ойн аж ахуй Ойн инженер BSc     082102 Ойн инженерчлэл 1    
Нийт 18 19 11     18 19 11
    Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба