Докторын зэрэг хамгаална
ЗАА

ШУТИС -ийн докторант Дамба овогтой БАТЖАРГАЛ “САВ ГАЗРЫН ГАЗАР ДООРХ УСНЫ НӨӨЦ БҮРЭЛДЭН ТАРХАХ ЗҮЙ ТОГТОЛ (ОРХОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)” сэдвээр Геологи-Эрдэс судлалын ухаанаар доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11:00 цагт ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн байрны 604 тоот өрөөнд болно.

Геологи-Эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл