Докторын зэрэг хамгаална
ЗАА

ШУТИС -ийн докторант Гэндэндорж овогтой ТУНГАЛАГ “ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ БА НЕОГЕНИЙ ХУРДАСНЫ НОРМАТИВ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА” сэдвээр Геологи-Эрдэс судлалын ухаанаар доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14:00 цагт ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн байрны 604 тоот өрөөнд болно.

Геологи-Эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл