ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуульд Нийгмийн ажилтан шалгаруулж авна
ЗАА

Орон тоо: 1

Ажлын байр: Нийгмийн ажилтан

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Нийгмийн ажилтан мэргэжил эзэмшсэн байх /0923/
 • Боловсролын салбарын болон хүүхэд хөгжил, хамгааллын бодлого, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг сургуулийн хэмжээнд төлөвлөх, зохион байгуулах тайлагнах, үнэлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх
 • Баримт бичиг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадвартай байх 
 • Мэдээллийн технологийг ажил хэрэгтээ ашиглах чадвартай байх
 • Гадаад хэлээр мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах чадвартай байх
 • Багаар ажиллах, багийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх
 • Асуудал шийдвэрлэх чадвар байх
 • Манлайлах чадвар байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет (Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 600 дугаар тогтоолоор баталсан анкет)
 • Боловсролын зэргийн дипломын хуулбар (Боловсролын бүртгэлийн системд бүртгүүлсэн байх)
 • Бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар, лавлагаа
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (эсвэл шимтгэл төлсөн лавлагаа)

Бүртгэл: Нээлттэй ажлын байранд 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 18 цаг хүртэл энд дарж бүртгүүлнэ.